תנאים והגבלות:

תנאי שימוש / תקנון

ברוכים הבאים לאתר חנות האינטרנט של סטרטאפ-סטור (להלן בהתאמה: "האתר" ו"החברה")

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של סטרטאפ-סטור (להלן "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי המותג סטרטאפ-סטור, המפעילה חנות מקוונת לרכישת מוצרים טכנולוגיים ומוצרי צרכנות אחרים (להלן "החברה"). האתר משמש כממשק לקשר ישיר בין לקוחות ו/או משתמשי האתר (להלן "המשתמש/ים") לבין החברה, אשר במסגרתו יוכלו המשתמשים לרכוש מוצרים דרך האתר, לקבל מידע מקיף אודות מוצרי החברה בישראל, הנחות ומבצעים, עדכונים שוטפים, הטבות וכיו"ב (להלן "שירותי החברה").

1.2. המידע ו/או מוצרים המוצגים באתר מוצעים למכירה אך ורק בשטחי מדינת ישראל על-ידי החברה. רכישה ו/או מימוש ההנחות ו/או מבצעים ביחס למוצרים כלשהם המוצגים באתר, ככל שמוצגים, ניתנים למימוש אך ורק בשטחי מדינת ישראל.

1.3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לנשים וגברים כאחד. עמכן הסליחה.

1.4. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש של כל משתמש ו/או אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיע בו, מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין החברה והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.

1.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלה יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתו לכך. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

1.6. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמש רשאי לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם.

1.7. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

 

2. שימושים אסורים באתר

2.1. ללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

2.1.1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

2.1.2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

2.1.3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

2.1.4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.

2.1.5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

2.1.6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

2.1.7. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

2.2. אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

 

3. הזכאים להשתמש באתר

הזכאות להשתמש באתר בהתאם לתנאיו ולהוראותיו, וליהנות משירותיו תינתן לכל משתמש העומד בתנאים כדלקמן:

3.1. שימוש כללי באתר מותר לכל משתמש באשר הוא.

3.2. הזמנת ורכישת מוצרים תתאפשר רק על ידי משתמש העומד בתנאים כדלקמ.

3.2.1. כשיר על פי דין לבצע פעולות משפטיות בכלל ופעולה משפטית זו בפרט.

3.2.2. הזדהה בהתאם למדיניות החברה (מבלי לבצע התחזות כאמור בסעיף 3.2 לעיל).

3.2.3. בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או לחלופין ח.פ. תקף או רישיון עוסק מורשה.

3.2.4. בעל תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות (לרבות כתובת בישראל).

3.2.5. בעל כרטיס אשראי תקף.

3.2.6. פועל בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר.

3.3. ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18), המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים לביצועה.

3.4. יחד עם זאת ולמען הסר ספק מובהר בשנית כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או לביצוע פעולות שונות בו, לרבות בשל ביצוע פעולות אסורות באתר ו/או אי תשלום חוב לחברה וכל פעולה אשר לדעת החברה אינה מאפשרת את המשך שימושם באתר. 

 

4. המוצרים המוצעים באתר

4.1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג דף מכירה. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר, מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח (במידה וקיימת אופציית משלוח למוצר).

4.2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.

4.3. למידע על נפחים, קיבולות, שטחי אחסון, זיכרון נגיש ועוד ניתן לפנות לצוות המכירות.

4.4. הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן/יבואן.

4.5. האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצוין בתעודת האחריות ו/או לכתוב בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היבואן/היצרן. כאשר מבצעים קנייה עם משלוח השירות אינו בהכרח באתר הלקוח אלא כפי שמצוין בתעודת האחריות. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ו/או לכתוב בחשבונית לפי תנאי היבואן/היצרן.

4.6. המוצרים אשר מוצעים למכירה באתר, ניתנים לרכישה גם בסניף הפיזי  החברה , בכפוף לחוסרים זמניים במלאים, בהתאם לתקנון (להלן: "הסניפים"). בסניפים ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ו/או במזומן. ישנם מוצרים הזמינים לרכישה בסניפי החנויות הפיזיות אך לא באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בדומה, ישנם מוצרים שלא ניתן להזמין במשלוח, אלא באיסוף עצמי בלבד.

4.7. מרבית המוצרים נמצאים באספקה מידית בכל הסניפים. במקרה ומוצר חסר בסניף, זמן ההגעה לסניף או במשלוח הינו עד שבעה ימי עבודה או כפי שמצוין בדף המוצר ו/או בסל הקניות.

4.8. ניתן לבצע הזמנה/רכישה גם מכל אחד מהסניפים. לא כל המוצרים אשר מוצגים באתר זמינים באספקה מיידית בכל הסניפים. ניתן לברר זמינות מוצר בדף המוצר בכפתור "בדוק זמינות מלאי" . ניתן לבצע הזמנה דרך האתר עם איסוף מכל אחד מהסניפים. 

4.9. לאחר ביצוע הזמנה, הרוכש יקבל הודעת טקסט ו/או אי-מייל עם פרטי ההזמנה שביצע. בנוסף, כאשר ההזמנה מוכנה לאיסוף בסניף או במועד בו יצאה הזמנתו למשלוח, לפי העניין, הלקוח יקבל הודעת טקסט ו/או אי-מייל עם עדכון הסטטוס.

4.10. לעיתים יידרש אימות זהות הרוכש וזה יבוצע באמצעות אימות ב-SMS.

4.11. המחירים, המבצעים, התנאים וכל מידע ביחס למוצרים המופיע באתר ובדפי המוצרים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.

4.12. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. 

4.13. המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר לבין מחיריהם באתרים אחרים, המופעלים על ידי צדדים שלישיים, המפנים אל האתר. המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר.

4.14. קבלת המתנה, במוצר/ים של קנה-קבל, בכפוף למלאי הזמין בסניף ו/או במחסן המשלוחים.

4.15. בעסקה המאפשרת עד 12 תשלומים אין תוספת ריבית. בעסקה מעל 12 תשלומים, כל התשלומים יישאו ריבית שנתית בשיעור של 2.3% אלא אם כן מצוין שהמוצר נמכר בעד 36 תשלומים ללא ריבית ואז אין תוספת ריבית. ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם ב 24 ו 36 תשלומים. המחיר שמצוין למכירה בתשלומים ללא ריבית שווה למחיר במזומן.

4.16. המלאי המוצג באתר מעודכן בתדירות של כ-15 דקות.

4.17. לכל המבצעים/הטבות כמות מינימלית במלאי: יחידה אחת. כל ההטבות והמבצעים מוגבלים ליחידה אחת ללקוח אלא אם צויין אחרת בדף המוצר.

4.18. המחירים הקודמים של המוצר/ים במבצע, היה/היו בתוקף לפחות 14 ימים לפני תחילת המבצע. מחיר המבצע בתוקף עד לתוקף שמצויין בדף המוצר ו/או עד גמר המלאי.

4.19. החנות רשאית לבטל ו/או להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות ו/או להפסיק כל מבצע שקיים באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.
4.20. המפרט/פירוט הקובע של המוצרים המפורסמים באתר הן המחייבים ולא מפרט/פירוט שמפורסמים על ידי צדדים שלישיים, המפנים אל האתר. 

4.21. החברה רשאית לקבוע כי המחיר באתר שונה מהמחיר בחנויות הפיזיות, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.
4.22. מחשבים נייחים וניידים המוצעים עם מערכת הפעלה WINDOWS/חלונות, הינה גרסת OEM ומגיעים ללא מדבקת קוד/סריאלי, כמו כן, מערכת הפעלה/תוכנות OEM מיועדים למחשב איתה נרכש הרישיון. הרישיון לא ניתן להעברה למחשב אחר.

 

5. מכירת מוצרים באתר

5.1. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה. 

5.2. במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי, אך הדבר יתגלה לאחר ביצוע הרכישה. במקרה כזה, החברה תיצור קשר עם הלקוח, ההזמנה תבוטל ולא יבוצע כל חיוב בגינה.

5.3. ניתן להזמין עד 9 פריטים מכל מוצר ללקוח, אלא אם צוין אחרת בתוך פירוט המוצר.

5.4. המכירה אינה מיועדת למכירה סיטונאית ואינה מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). זאת אלא אם כן החברה הסכימה בכתב במפורש למכירה סיטונאית.

5.5. החברה מאפשרת למשתמשיה לרכוש מוצרים באתר באמצעות מילוי טופס הרכישה המופיע בעת רכישת המוצרים. רכישת מוצר אפשרית באמצעות שימוש בכרטיס אשראי תקף תוך הזנת פרטיו באתר ו/או בשיחה טלפונית על ידי מסירת פרטי כרטיס האשראי בעל פה. ייתכן כי יהיו כרטיסי אשראי אשר לא יתקבלו באתר או ברשת כאמצעי תשלום מתאים (בין אם של חברה מסוימת או מסוג מסוים).

5.6. הפרטים כפי שהוזנו בטופס הרכישה וכן רישום העסקה במחשבי החברה באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים הנכונים והמדויקים חלה על הרוכש בלבד. החברה אינה אחראית בכל מקרה שהפרטים שמולאו בטופס הרכישה שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.

5.7. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

5.8. בעסקה המאפשרת עד 12 תשלומים אין תוספת ריבית. בעסקה מעל 12 תשלומים, כל התשלומים יישאו ריבית שנתית בשיעור של 2.3%, אלא אם כן מצויין במפורש שהמוצר נמכר בעד 36 תשלומים ללא ריבית. ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם ב 24 או 36 תשלומים. המחיר שמצוין למכירה בתשלומים ללא ריבית שווה למחיר במזומן.

5.9. עסקאות מעל 600 ש"ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים שבחברת האשראי ובאישור של האתר. החברה רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל מכל סיבה שהיא.

5.10. לקוח המבקש לבצע איסוף עצמי מאחד מסניפי הרשת, יחויב במלוא סכום ההזמנה (לא ניתן לשריין מוצר ללא תשלום מלא).

5.11. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה על ידי החברה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הרוכש תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, ובכפוף לכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן החנות בעת השלמת הליך המכירה ואישור אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי.

5.12. חיוב הרוכש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברות האשראי.

5.13. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל הרוכש הודעה מתאימה תוך 96 שעות וההזמנה תחשב למבוטלת.

5.14. השלמת הרכישה מותנת בשליחת אישור הזמנה מאת האתר לדואר האלקטרוני של הרוכש.

5.15. המחירים באתר מתעדכנים ככל הניתן בזמן אמת. עם זאת, מחירי המוצרים הנמכרים באתר עלולים להיות לא מעודכנים. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שהוצג לרוכש באימות פרטי העסקה וטרם אישורה הסופי על ידי הרוכש.

  אינטגרטורים וקבלני משנה

I’m a wholesale inquiries section. I’m a great place to inform other retailers about how they can sell your stunning products. Use plain language and give as much information as possible in order to promote your business and take it to the next level!

 

I'm the second paragraph in your Wholesale Inquiries section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments